1

هدفون های پشت گردنی، نسل جدید هدفون ها

هدفون های گردنی، شبیه همان همان هدفون های روی سر، یک نوار دارد که گوشی ها را به هم متصل می کند. جنس این نوار از پلاستیک فشرده بوده و در بعضی مدلها نیز به جای این نوار فقط یک کابل ساده وجود دارد. به این نوار روی سر هدبند می گویند و در مدل هدفون های پشت گردنی به آن نک بند می گویند.

ادامه مطلب...
1